Apa itu

Program Komuniti Paradiselinx?

Sebuah program inisiatif dalam membantu komuniti ke arah mendigitalisasikan komuniti dari sudut pengurusan, ekonomi dan kebajikan selari dengan peredaran masa kini.

Teras utama pelaksanaan program ini adalah untuk

  1. Membina Komuniti Pintar
  2. Ekosistem Ekonomi Yang Selamat
  3. Persekitaran Komuniti Yang Selamat

Ingin tahu lebih lanjut? Layari www.plcp.paradiselinx.com untuk butiran lanjut.

Pendaftaran tanpa SSM (individu)

Pendaftaran tanpa SSM (individu)

Pemilik Tunggal / Perkongsian

Pemilik Tunggal / Perkongsian

Sdn. Bhd.

Sdn. Bhd.